طراحی لوگو جشنواره لشگر فرشتگان( یادواره بانوان شهید و مجاهد شهر شیراز)