طراحی جعبه بازی “NUMBER 9” به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری